Chronologisch dossier 'slimme' energie meters

laatst bijgewerkt  op 10-03-2014

Voor bronvermelding zie ook : Alle Kamerstukken en Handelingen in dit dossier

2014

10-03-2014 Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters- met behoud van weigeroptie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/kamerbrief-over-besluit-grootschalige-uitrol-slimme-meters.html

10-3-2014 Besluit grootschalige uitrol slimme meter http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/besluit-houdende-wijziging-van-het-besluit-op-afstand-uitleesbare-meetinrichtingen.html

10-3-2014 Monitoringrapportage Kleinschalige aanbieding Slimme  meter http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/10/monitoringrapportage-kleinschalige-aanbieding-slimme-meter.html

2013  

01-01-2013 EU Commission Work Programme Roadmap 1ste kwartaal 2013

pdfEnergy Technologies and Innovation in a future European Energy Policy28.78 KB

Begin 2013 (ongedateerd) Publicatie boek 'European Data Protection: Coming of Age' ISBN 978-94-007-5184-2

Hoofdstukken – 'Smart Metering and Privacy in Europe: Lessons from the Dutch Case'(pag 269-293) Colette Cuijpers, Bert-Jaap Koops 

Hoofdstuk 'Beyond Gut Level – Some Critical Remarks on the German Privacy Approach to Smart Metering' (pag 313-345) - Frank Pallas 


13-02-2013 Stadsblad Utrecht 'installatie slimme meters aangevangen'


18-02-2013 Kamerbrief stand van zaken uitrol slimme meters 
De Kamerbrief verwijst naar 2 onderzoeken: een zogeheten monitoringrapportage van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en een onderzoek naar de mogelijkheden om energie te besparen door de slimme meter van Agentschap NL.

18-02-2013 Privacynieuws.nl 'Maar weinig mensen weigeren slimme energiemeter 

18-02-2013 Tweakers  'weinig mensen weigeren slimme meter ( volgens minister Kamp in brief aan Tweede Kamer weigerde eerste halfjaar 2012 2,3%

20-02-2013 Stuttgarter nachrichten.de : Stromfirmen wollen Kühlschränke fernsteuern - Um Versorgung zu sichern 

2012

05-01-2012  Telegraaf 'slimme meter in paar jaar overal.

07-01-2012  Telegraaf 'slimme electronica beu' Het enige dat steeds goedkoper is zijn de leugens

09-01-2012 Security.nl ‘Slimme meter onthult kijkgedrag consument’

17-01-2012  Essent claimt grote belangstelling voor onlinediensten als E-thermostaat

20-01-2012 artikel Vrijbit 'Doel van inzet 'slimme' energie meters: Geen energiebesparing'

25-01-2012 Debat oversmart grids tijdens het driedaagse congres’ Computers, Privacy & Data Protection’ georganiseerd door de Vrije Universiteit in Brussel.

Thema: The new-generation electrical grids (smart grids) recently got very high on the agenda of privacy advocates. Despite some noble economic, environmental and security benefits, among others, the issue of privacy and data protection therein still raises a lot of controversies. Why privacy matters for smart grids? Can privacy and smart grids walk together? These issues will be addressed from the perspectives of industry, academia, civil society organisations, policy makers and regulators.

Panelleden: Ulrich GREVELER, Muenster University of Applied Sciences (DE), Michael JOHN, Elster (DE), Rainer KNYRIM, Preslmayr Rechtsanwälte OG (AT), Klaus KURSAWE, University of Nijmegen (NL), Marielle LIIKANEN, Swedish Energy Market Inspectorate (SE) and Council of European Energy Regulators and European Regulators’ Group for Electricity and Gas (EU), Valérie LORGE, European Commission (EU), Bram REINDERS, Alliander (NL), Monika ŠTAJNAROVÁ, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) (EU), Luc VAN NUFFEL, Electrabel (BE), Wojciech WIEWIOROWSKI, Inspector-General for the Protection of Personal Data (GIODO) (PL)

Verslag: wetenschappers, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, advocaten, burgerrechtenorganisaties t/m toezichthouders voor gegevensbescherming vanuit alle hoeken van Europa gaven blijk van hun grote zorgen over de immense aantasting van de privacy die door het gebruik van ‘slimme’ energiemeters kan worden veroorzaakt.

Alom bleek men van mening dat de ‘slimme’ meters eerst moeten voldoen aan privacy-by-design-privacy-bescherming alvorens de beoogde EU uitrol van de meetsystemen verantwoord zou zijn.

Opvallend was dat men in landen als Zweden, waar de burgers oorspronkelijk tevreden waren met het systeem omdat men eindelijk deugdelijke rekeningen kreeg, nu ook begint te beseffen wat er aan gedragsregistratie mogelijk is met dit systeem. Burgers uit landen als Tjechië en Polen blijken feilloos te beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van de gedragsregistratie ‘achter de voordeur’.

26-01-2012 Uitreiking Belgische Big Brother Awards

In de categorie Media en Technologie werd de geplande invoering van slimme energiemeters verkozen tot winnaar. Volgens de organisatie, deLiga voor de Mensenrechten, voldoen de meters in hun huidige vorm niet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat ze het privéleven niet eerbiedigen. Ook stelt de Liga zich vragen over de veiligheid van de opgeslagen gegevens. http://www.knack.be/belga-algemeen/mobib-kaart-van-mivb-wint-big-brother-award/article-4000035470779.htm

16-02-2012 Tweakers ‘Tot 2014 krijgen 450.000 huishoudens een slimme energiemeter’.

http://tweakers.net/nieuws/80097/tot-2014-krijgen-450000-huishoudens-een-slimme-energiemeter.html

minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gaf in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer het startsein voor de verdere ‘uitrol’ van de slimme meter.

‘Volgens de planning krijgen de komende twee jaar 450.000 huishoudens en kleine bedrijven de slimme meter. Dat komt neer op ongeveer 5000 adressen per week. Meer dan 200 monteurs zijn hiermee vol aan de slag, het hele jaar door.  Tot 2014 investeren de bedrijven die de energienetwerken beheren 130 miljoen euro in de slimme meter. De totale investering in de vervanging en verbetering van het energienet bedraagt 800 miljoen euro per jaar.’

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2012/02/16/slimme-energiemeter-helpt-energierekening-omlaag.html

11-05-2012 De Standaard.biz

Belgisch nieuws: 'Slimme meters belanden in ijskast'

15-05-2012 Privacynieuws.nl Slimme meters steeds meer onder vuur

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen 'slimme meters'. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten.

Ondertussen blijken op heel wat plaatsen, ook buiten België de kosten en mogelijke baten in vraag te worden gesteld. De Amerikaanse staat Vermont stelde recent dat consumenten zonder de verplichting tot meerbetaling een slimme meter mogen weigeren. In Canada hebben haast 6 procent van de consumenten in de staat British Columbia gesteld geen slimme meter te willen. Ook in Groot Brittannië zijn er 'counties' waar de bewoners protesteren tegen de invoering van de deze systemen.

Concreet wordt in het buitenland ook gewezen op de allicht kortere levensduur van dergelijke meters, zodat sneller dan verwacht vervangingskosten zich aandienen. Zo rekende men in het Canadese British Columbia uit dat de kosten al tot 1,6 miljard Canadese dollars stijgen, met op 20 jaar een besparing ten bedrage van 560 miljoen dollar, terwijl de meters wellicht al na 15 tot 20 jaar moeten worden vervangen.

01-06-2012 Zembla: You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

11-06-2012 Privacynieuwsdienst: EU-privacywaakhond vreest gevolgen slimme meters

In Nederland krijgen volgens de planning 450.000 huishoudens in de komende twee jaar een slimme meter. De overheid heeft echter de nodige privacymaatregelen genomen; zo is het mogelijk om een slimme meter te weigeren en mogen energiebedrijven alleen de totale stand opvragen. Dat mag bovendien maar één keer per twee maanden.

11-06-2012 Security.nl: EU-privacywaakhond vreest gevolgen slimme meters

Via de slimme meters is te zien of iemand thuis of op vakantie is, of iemand een bepaald medisch apparaat of babymonitor gebruikt en hoe ze hun vrije tijd besteden. Deze leefpatronen gecombineerd met andere gegevens zijn een droom voor data-miners, marketeers, adverteerders en andere derde partijen, zo waarschuwt de EDPS.

De privacywaakhond vindt dat de Europese Commissie meer specifieke maatregelen had moeten noemen om de privacy van Europese consumenten te beschermen. Het gaat dan onder andere om uitvoeren van verplichte databescherming assessments, het waarschuwen in het geval van een persoonlijk data-lek, minimaliseren van de opgeslagen data en de bewaarduur van de gegevensopslag.

11-06-2012 Volkskrant: Privacywaakhond EU kritisch over slimme energiemeters

Voor het gebruik van de 'slimme energiemeters' in Europa moeten er betere regels komen, vindt de Europese privacybewakersdienst EDPS. Door de digitale meters kunnen energiebedrijven digitaal zien hoeveel elektriciteit een klant de hele dag door verbruikt. Ze kunnen de klant ook op afstand afsluiten. Het gevaar is dat anderen de verbinding hacken.

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS adviseerde maandag een meldingsplicht voor hack-gevallen, een betere wettelijke basis en een plicht voor energiebedrijven om de beste beschermingstechnieken te gebruiken. Klanten moeten ook steeds hun verbruik en gegevens kunnen inzien.

10-03-2012 Slimme meter is domme kracht

http://maartendewit66.wordpress.com/2012/03/10/slimme-meter-domme-kracht/

Veel details over "mogelijkheden" en "onmogelijkheden" van sluwe meters in uitgebreide "pro/con" discussie op het blog van energiebedrijf

18-05-2012Gedragscode Slimme Meters bij Kleinverbruikers, Staatscourant 2012, 9616

 

03-07-2012 De 'slimme' energiemeter is te nieuwsgierig

http://www.trosradar.nl/column_detail/bericht/8216slimme8217-energiemeters-te-nieuwsgierig/

09-07-2012 Energeia Harten kloppen beperkt sneller voor prio-plaatsing slimme meter

Copyright energeia (te lezen in digi archief Vrijbit 2012)

16-09-2012 workshop Burgerrechtenvereniging Vrijbit ‘smart meter- sneaky knowing and the the developing of the 'internet of things’ op Freedom Not Fear-2012 Brussels

04-10-2012 International Day of Action to Stop Smart Meters  http://actiondaytostopsmartmeters.org Stop Smart Meters! is a (US)grassroots-funded campaign.

01-11-2012 Bijeenkomst ‘Groen vs privacy: het Smart Grid’ (alleen voor leden)

Werkgroep Privacy van Groen Links in gesprek met Talitha Koek van de stichting Natuur & Milieu ( de Nederlandse partner van het Renewables Grid Initiative -de drijvende kracht achter het 'smart grid'-concept).

9,10, 11 oktober 2012 Smart energy Promotie event in de RAI te Amsterdam

Een groots opgezet evenement waarin de industrie te samen met technische experts hun kijk geven op de marktpotentie voor een ‘smart energie economy where all links in the chain from transmission to distribution and all way into the home are interconnected’. Org: Metering, Billing/CRM Europe 2012 committee

07-11-2012

Gedragscode verwerking door elektriciteits-en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig van Slimme Meters. (Gedragscode leveranciers Slimme meters 2012)

23-11-2012

Staatscourant ‘Ontwerpbesluit Gedragscode verwerking door elektrciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters.

26-11-2012 CBP  Bekendmaking ontwerpbesluit gedragscode slimme meters van energieleveranciers

 

2011

13-01-2011 - Aanbieding minister aan EK Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt; Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op brief d.d. 24 december 2010 inzake de wetsvoorstellen 32373 en 32374 kst-95478.pdf

14-01-2011 - verslag schriftelijk overleg EK en minister

24-01-2011 - persbericht Vrijbit 'geen 100% vrijwilligheid geborgd

22-02-2011 Eerste Kamer neemt , met 2 jaar vertraging, alsnog de nieuwe gas- en elektriciteitswetten aan.

22-02-2011 - Energie Nederland 'Slimme Meter opent weg voor aanbieding nieuwe diensten energieleverancier'

De slimme meter opent ook de weg voor energieleveranciers om nieuwe diensten in combinatie met nieuwe tarieven aan te bieden. Hoe dit er allemaal precies komt uit te zien is koffiedik kijken: een weekendje gratis energie, de wasmachine die alleen draait als elektriciteit goedkoop is. Het kan straks allemaal. Mogelijkheden te over voor creativiteit en inventiviteit.

23-02-2011 - Vrijbit artikel 'SLIMME' METERS DEFINITIEF ENKEL OP VRIJWILLIGE BASIS' Ter afsluiting van deze spannende jaren hebben we ter ere van het aannemen van de wet een vreugdevuur gestookt van de lijsten met namen en e-mail/woon-adressen van de duizenden mensen die de petitie 'wijvertrouwenslimmemetersniet' ondertekenden. Daarmee zijn al deze persoonsgegevens in rook opgegaan, want uit privacyoverwegingen hadden we bij het aanbieden van de petitie aan de Eerste Kamer alleen de lijst met namen en dag van tekenen aangeboden, met het aanbod dat men op verzoek in ons archief de complete lijsten mocht komen inzien ter controle of het aantal ondertekenaars echt klopte.

06-06-2011 - Privacy and dataprotection aanbevelingen van de expertgroep 2 van Task force smart grids (adviesgroep Eu Commissie)

04-04-2011 - 'artikel 29 werkgroep' advies over smart metering

15-06-2011 - Digitale Burgerrechten organisatie EDRI zet vraagtekens bij de beslissing van de EU commissie dat in 2020 80% van de consumenten een slimme meter zouden moeten hebben. Hoe zit dat in verband met burgerrechten en digitale rechten?

27-06-2011 - Aankondiging dat Google per 16-9-2011eind maakt aan Google PowerMeter, een online dienst voor het bijhouden van stroomgebruik van apparaten in huishoudens.

30-06-2011 - De Europese groep-29 (het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming0 enaansluitend de belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer(CBPL) stellen: "Ook slimme meters moeten privacy naleven"

01-09-2011 - voormalig minister Maria v.d. Hoeven wordt directeur van het Internationale Energie Agentschap (IEA) The Agency has a staff of 260 enthusiastic professionals (energy analysts, modellers, data managers/statisticians, technicians, secretaries and support staff) working together on global energy challenges with the objective of building secure and sustainable energy supplies and markets as platform for promoting economic development, protecting the environment and eliminating energy poverty for the benefit of people world wide.

25-10-2011  - Tubantia bericht regioTwente wil koploper smart grids worden

4-11-2011 Amendement Jansen(SP) om de (nieuwe) leverancier verantwoordelijk te stellen voor het verzamelen van de meetgegevens (meterstanden) in geval van switchen van leverancier en/of verhuizing.

18-11-2011 - ECP Jaarcongres levert niets dan enthousiaste verhalen op van TNO en ministerie van Economische Zaken over de gouden driehoek samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. In de ontwikkeling van smart grid pilots ziet men ongekende mogelijkheden om de energieleverantie verder te innoveren.... Enige struikelblok daarbij is hoe de consument 'te overtuigen'

05-12-2011 - pdfSinterklaasbrief van minister (Verhagen) Brief aan brancheverenigingen over Communicatie over keuzevrijheid voor de consument bij aanbod slimme energiemeter.

Citaat:'Of u nu een intermediaire rol speelt of verantwoordelijk bent voor het daadwerkelijk ophangen van de meter: helder communiceren over keuzevrijheid en privacyaspecten van de slimme meter is van cruciaal belang voor de consument. Wanneer consumenten aan de beurt zijn voor plaatsing van een slimme meter, dienen zij tijdig duidelijke en volledige informatie te krijgen waarmee zij een afgewogen en vrije keuze kunnen maken: om de meter op te laten hangen, het uitlezen op afstand uit te laten zetten of om de meter te weigeren.'

6-12-2011 Artikel ICT-faal in wording- Jurgen Sweegers.'Slimme meter gaat zeker gekraakt worden'.dat denkt de persoon die namens de nederlandse netbeheerders bezig is emet de inkoop van de 'slimme'meter. de vier grootste netbeheerders hebben de handen ineen geslagen voor de inkoop. Er zijn drie gegadigden, waarvan er waarschijnlijk nog één gaat afvallen. problemen liggen op de loer. wat gaat er gebeuren als straks woningbouwcorporaties of bedrijven al  A-H massaal gaan vragen om slimmem meters? Die kansd is groot want voor hen is het hartdstikke handig. vanaf 1 januari moeten netbeheerders op verzoek slimme meters gaan plaatsen á 60 euro per stuk.

6-12-2011 WEBWERELD 'Slimme meter is gevaar voor de privacy

8-12-2011   audioverslag Interview Joshua hart- Stop Smart Meters!

10-12-2011 lezing Vrijbit over actie tegen verplichte invoering ‘slimme’meters tijdens bijeenkomst ‘burgers op de bres voor privacy’.

13-12-2011 Kamervragen Jansen(SP) over het beheer van 'slimme'meters. lees...

15-12-2011 Enquête Netbeheer Nederland ingevuld door Vrijbit lees...

30-12-2011 Presentatie 'Hacking fot Privacy' op Chaos Computer Congress 'behind enemy lines' 28C3

                  video

2010

 

08-02-2010 - Vrijbit stuurt brief aan EK over uitblijven novelle

 

02-03-2010 - brief van EK aan Vrijbit dat het 'novelle proces' in gang is gezet.

 

02-06-2010 - Statewatch Het 'Stockholm Programma "The Shape of Things to come"

 

17-06-2010 - minister Verhagen wordt minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

 

29-03-2010 - De slimme energiemeters die in de VS in huizen worden geïnstalleerd, zijn volgens onderzoekers onvoldoende beveiligd. Kwaadwillenden kunnen niet alleen de meterstand manipuleren, maar ook de elektriciteit op afstand uitzetten.

 

07-09-2010 - begeleidende brief kst-77860.pdf van minister van der Hoeven aan TK bij wetsvoorstel novelle (EK 32.374, A )dat meters niet verplicht worden maar nu via overredingstactiek zullen worden ingevoerd

 

09-11-2010 - TK akkoord met novelle In de veronderstelling dat daarmee de verplichting van de baan zou zijn en kleinverbruikers van energie nu de vrije keus wordt gelaten.

Niets is echter minder waar, want nauwkeurige lezing van het wetsvoorstel leert dat mensen óf de installatie kunnen weigeren, óf de meters enkel 'administratief' uit kunnen laten zetten.

Daadwerkelijke vrijwilligheid wordt met 'administratief uitzetten' niet bereikt. Immers bezwaarden zouden via die constructie alsnog de facto invoering van de op afstand uitleesbare 'slimme'meters moeten accepteren.

 

16-09-2010 - de Pers kopt ''Slimme meter niet via celstraf maar 'gedragsbeïnvloeding'.

 

08-12-2010 - Berichten uit de VS over toenemende weerstand tegen smart-meters in Californië om uiteenlopende redenen variërend van verkeerde rekeningen t/m de effecten van straling op de gezondheid. Hele dorpen komen in actie en prompt wordt er een opt-out wetgeving opgesteld.

 

17-12-2010 - Memorie van antwoord minister (Verhagen) over kosten baten analyse en monitoring uitrol slimmem meters(NMa, Agentschap NL)

Intussen gaat het ministerieel offensief voor de uitrol van het project gewoon door. De inmiddels verantwoordelijke minister Verhagen(CDA) wappert met financiële consequenties en poogt goedkeuring van de Senaat te verkrijgen door evaluatie, overleg, onderzoek en oogje in het zeil, in het vooruitzicht te stellen.

De uitrol van het project gebeurt nu 'kleinschalig' en het ligt in de bedoeling dat over twee jaar de grootschalige uitrol definitief van start gaat'.

En wat nu als uit al die toetsingen blijkt dat de slimme meter op bepaalde punten niet doet wat hij wat Verhagen betreft moet doen, als de kosten-batenverhouding scheef ligt? De slimme meter is "geen doel op zich", maar een instrument dat wordt ingezet om energiezuinigheid te bereiken, stelt de minister. Omdat Kema becijferd heeft dat de vrijwillige invoering van de slimme meter de maatschappij per saldo waarschijnlijk EUR 770 mln oplevert, is Verhagen positief.

 

20-12-2010 - Brief Vrijbit aan leden EC comm EK

over de huidige gang van zaken waarbij mensen geen zicht hebben op hoe hun energiegebruik wordt en kan worden gemeten. We hebben hen voorgelegd aan welke bezwaren de novelle niet tegemoet komt. Dat het 'weigeraars', die het niet acceptabel vinden om zo'n meter in huis te hebben, geen rechtsbescherming biedt tegen de aantasting van hun recht op bescherming van hun persoonlijke huiselijk leven.

21-12-2010 - besluit de EK comm de beslissing aan te houden tot 18-1-2011

'Voorts wordt namens de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks een brief verzonden aan de regering, waarin onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters'. (41614/WB/JT)'.

21-12-2010 - (Energeia) - De regionale netbeheerders, verenigd in branchevereniging Netbeheer Nederland, gaan samen van start met de inkoop van slimme meters. De netbeheerders trekken daarbij in groepsverband op om allerlei synergievoordelen te behalen. In de periode 2012-2014 verwachten de netbeheerders voor ongeveer 500.000 klanten slimme kWh- en gasmeters in te slaan.

Inmiddels blijkt uit meldingen bij Vrijbit dat firma Eneco ongevraagd als 'reclame' de gewraakte meters te sturen aan klanten van andere energiebedrijven met de 'aanbieding' dat ze deze voor slechts € 40 kunnen kopen als ze klant bij hen willen worden.

24-12-2010 - Brief Eerste Kamer aan de minister om nadere toelichting over de brief van Vrijbit (en kosten-baten info)

28-12-2010 - artikel Vrijbit 'verplichting 'slimme meters nog niet van de baan' Over het feit dat de formulering in de novelle dat dan mensen de meters kunnen weigeren of administratief kunnen laten uitzetten, multi interpretabel is wordt nou bedoeld dat of de ene of ander mogelijkheid als vrijwillig wordt aangemerkt of krijgt men beide mogelijkheden.

Cruciaal qua rechtsbescherming om vooraf goed in wetgeving vast te leggen en de burger niet op tezadelen met potentiël juridische procedures om hier helderheid over te krijgen.

2009

01-01-2009 - Eerste verzoeken leden van Vrijbit om kwestie 'slimme' meters aan te pakken.

10-02-2009 Geplande behandeling wetsvoorstellen in Eerste Kamer uitgesteld

Actie Vrijbit vs 'slimme' spionage meter van start.

12-02-2009 Google werpt zich op slimme meter markt ( en houdt daar in 2011 weer mee op)

Op 03-03-2009 zou de Eerste-Kamercommissie van Economische Zaken vergaderen over een nieuwe brief die de minister hen voor 2 maart moet schrijven.

10-03-2009 - Geplande bespreking van wetsvoorstellen plenair in EK verzet naar 24-3-2009

20-03-2009 - Netwerk tv Spionage achter de voordeur.

22-03-2009 - Gooi en Eemlander berichten over bezwaren en dat Oxxio als 100.000 meters heeft geplaatst met 700 tevreden klanten die besparen.

23-03-2009 - webwereld Elektriciteitsnetwerken zijn plat te leggen via de draadloze, 'slimme' stroommeters die nu massaal worden ingevoerd, ook in Nederland.

24-03-2009 - wordt voor aanvang van het debat de petitie- Stop 'slimme'spionagemeters voor gas en elektriciteit - aangeboden aan de Eerste Kamer. (ruim 20.000 handtekeningen)

23-03-2009 - enquête RTV- Noord Holland Big Brother in de meterkast.

24-03-2009 - aanbieden petitie wijvertrouwenslimmemetersniet.

24-03-2009 debat EK :wetsvoorstellen 31.320 en 31.374 die dag van 13.45 uur t/m middernacht in drie bedrijven behandeld worden.

Stenoverslag Weerstand tegen 'slimme energiemeter'
Blz 80 Sancies tegen weigeraars: Economisch delict artikel 1 onder 4(0)

Toen de toenmalige minister Van der Hoeven gedwongen werd om uit te leggen wat de wet als sanctie stelde voor de weigeraars, bleek dat weigeren als economisch delict werd beschouwd waarvoor men een boete kon krijgen van 17.000 euro of een celstraf van maximaal zes maanden. Daarmee was het pleit beslecht dat de Eerste Kamer niet akkoord zou gaan.

30-03-2009 - Telegraaf 'verzet groeit tegen slimme energiemeter'

30-03-2009 - Consumentenbond 'slimme meter weigeren is strafbaar' EK ga niet akkoord.

31-03-2009 - De stemmingen over de wetsvoorstellen zijn op verzoek van de fractie van de PvdA van de agenda afgevoerd. De heropening van de beraadslaging in derde termijn vindt plaats op 7 april 2009

Lancering gedicht 'mevrouw de minister wat maakt u ons nou?

31-03-2009 - Financieel dagblad 'besparing op commando'.

02-04-2009 - brief Vrijbit aan CBP aankondiging actie en verzoek om hulp om invoering tegen te gaan

04-04-2009 - consumentenbondforum slimme meter is een spion

05-04-2009 - start discussie via NRC blog Opklaringen

06-04-2009 - commentaar Vrijbit op Opklaringen vs mening Diederik Samson

06-04-2009 - 'Consument tegen slimme meter' Ruim 70 procent van de consumenten zit niet te wachten op een 'slimme energiemeter'. Dit blijkt uit onderzoek van het TROS Radar Testpanel onder 26.473 respondenten.

07-04-2009 - Eerste Kamer besluit als noodgreep de voorgestelde wetgeving niet integraal te verwerpen, maar aan te houden totdat het onderdeel van de 'verplichte' plaatsing uit het wetsvoorstel zou zijn geschrapt. Hiervoor is opnieuw toestemming nodig van de TK die in eerdere instantie met alg stemmen akkoord was gegaan.

De minister moest toezeggen dat de verplichting definitief van de baan was en dat zij de Tweede Kamer via een 'novelle' zou voorstellen om in te stemmen dat dit onderdeel definitief uit het wetsontwerp zou verdwijnen.

Nog diezelfde avond verkondigde zij voor het NOS Journaal dat de meters in de nieuwbouw wel verplicht zouden worden.

08-04-2009 - Rendo Netbeheerder in Meppel tegen verplichte invoering.

11-04-2009 - Klacht Vrijbit bij CBP dat het wetsvoorstel niet voldoende is getoetst en het advies hierover derhalve te kort schiet..

Op 28 april 2009 Sommeerde de EK de minister om gezien haar uitlatingen op tv per brief schriftelijk te bevestigen dat de meter, zonder uitzondering, voor niemand verplicht zou worden.

20-05-2009 - Na aandringen van de EK moet de minister in een brief bevestigen dat de meters echt niet verplicht worden.

'Er is op dit moment dus geenszins sprake van een verplichte uitrol van op afstand uitleesbare meters bij nieuwbouw'. Er worden door de sector nu al wel op afstand uitleesbare meters geplaatst, maar als de afnemer daar bezwaar tegen maakt, stopt de netbeheerder/leverancier met het op afstand uitlezen van de meter of wordt deze meter vervangen door een traditionele meter.

26-04-2009 - consumentenbond minister past wetsvoorstel aan

14-08-2009 - EU Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Paragraaf 1 -2

De lidstaten zorgen ervoor wanneer de ingebruikname van slimme meters positief wordt beoordeeld wordt uiterlijk in 2020 minstens 80% van de consumenten voorzien van deze slimme meetsystemen.

Art 3 lid 11

Teneinde energie efficiëntie te bevorderen bevelen de lidstaten of indien de lidstaat hierin voorziet, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven het gebruik van elektriciteit optimaliseren bij voorbeeld door het aanbieden van diensten op gebied van energiebeheer. Of het ontwikkelen van innovatieve prijsformules in voorkomend geval door de invoering van slimme-metersystemen danwel of slimme netwerken( smart-grids)

19-10-2009 - Energie+ 'Één ding staat vast: de slimme meter wordt ingevoerd'

23-10-2009 - slimme meters natte droom van hackers.

21-12-2009 - consumentenbond forum: Eneco en Stedin sluiten zomaar oneigenlijk af.

2008

07-01-2008 wetsvoorstel 31 320 aangeboden aan Tweede Kamer (Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Ook: voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Dit wetsvoorstel implementeert EG-richtlijn 2006/32/EG energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (PBEG L114) in de Wet energiebesparing. Daarnaast wordt de Wet energiebesparing toestellen (WET) in de Wet energiebesparing opgenomen.Beheerders van een gasnet, een elektriciteitsnet, een warmtenet of een koudenet worden verplicht om binnen een redelijke termijn aan hun eindafnemers zogeheten 'slimme meters' ter beschikking te stellen. Met 'slimme meters' kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Deze verplichting geldt bij nieuwe aansluitingen, op verzoek van de eindafnemer, bij vervanging van de bestaande meters en bij ingrijpende renovaties. Verder moeten energieleveranciers hun klanten elke twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht sturen in duidelijke en begrijpelijke taal. Aldus info EK

25-05-2008 Parool CDA en PvdA willen slimme energiemeters

19-06-2008 Tweede Kamer debat

02-06-2008 brief minister aan TK

14-06-2008 College Bescherming Persoonsgegevens laat, in een brief aan de minister van Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 'Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan". gewijzigd voorstel van wet.

Er wordt een kleine wijziging aangebracht zodat energieleveranciers niet helemaal buiten de klant om zijn gebruiksgegevens aan derden mogen doorverkopen, maar aan alle andere wezenlijke privacy inperking verandert niks.

17-06-2008 CBP publicatie standpunt advies wetsvoorstel in strijd met Wbp wanneer gegevens van klanten zonder hun toestemming wordt doorgegeven

20-06-2008 Amendement lid Jansen (SP) mede ingediend door Duyvendak (GL)

Zijlstra (VVD) om de verplichte uitrol van de slimme meters uit het wetsvoorstel te vervangen door een vrijwillige uitrol kreeg niet voldoende steun.

30-06-2008 AD Slimme energiemeter meet privégegevens

Juni 2008 'The Future Group' (the Informal High Level Advisory Group on the Future of European Home Affairs Policy) publicatie 'Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world' behelst aanbevelingen voor Stockholm programma. Blz. 18 protecting citizen's right in the information society ( dataprotectie gezien als gelijk aan privacy)

03-07-2008 - stemming Tweede Kamer wetsvoorstel 31 320

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) aan Tweede Kamer aangeboden en een voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (met algemene stemmen aangenomen)

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en het lid Verdonk

07-07-2008 - rapport universiteit Amsterdam naar veiligheids aspect 'slimme'energiemeters

Oktober 2008 - onderzoek universiteit Tilburg in opdracht van consumentenbond naar slimme meters

Op 10 november 2008 riep de consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel 'slimme meters' af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg, die in opdracht van de consumentenbond een privacytoets uitvoerde, luidde dat: 'De invoering van de slimme energiemeter in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)'

2007

30-04-2007 wettelijke voorwaarden opgesteld waar slimme meterapparaten aan moeten voldoen rapport NTA 8130

13-12-2007 Verdrag van Lissabon getekend (vanaf 1-12-2009 van kracht en geeft vanaf dan meer macht aan EU parlement)

Uitspraak Portugal Future Group ( ministers van Bin ZK) public security, privacy and the technology in Europe: moving forward Concept paper on the European strategy to transform Public security organisations in a connected world.

2006

10-02-2006 - Brief van minister Brinkhorst aan Tweede Kamer met aankondiging dat elk huishouden in Nederland de komende jaren een 'slimme' meter voor het elektriciteits- of gasgebruik krijgt.

'Daarmee kan de meterstand op afstand worden uitgelezen door de energiebedrijven. Met de slimme meters wordt het makkelijker om energie te besparen en kan het illegaal aftappen van stroom onmiddellijk worden opgespoord'.

10-02-2006 - Nu.nl - Brinkhorst: 'slimme' meter in elk huis.

13-02-2006 - Oxxio energieleverancier is super enthousiast omdat het 'de dienstverlening naar de klant zou verbeteren' heeft naar zeggen al 30.000 slimme meters verkocht omdat de markt daarnaar vroeg.

27-04-2006 - Europese Richtlijn 2006 betreffende energie efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten dat burgers indien oude meters moeten worden vervangen individuele meters ter beschikking moeten worden gesteld. art 13 tenzij dit technisch onmogelijk is .....Blijkt uit dat het doel energiebesparing is.

2005

31-8-2005 Brancheorganisatie ENERGIEned(tegenwoordig Energie-nederland) start met de voorbereidingen van een massieve, jarenlange promotie campagne voor 'slimme'meters, ingebed in een document 'Een helder marktmodel voor klant en energiesector' genaamd.

De markt loopt voorop: sinds december 2005 zouden er volgens energieleverancier Oxxio al ruim 30.000 "slimme" meters zijn verkocht.

Nu.nl bericht op 10-2-2006 dat Nuon al tot het plaatsen van 100.000 slimme energiemeters is overgegaan om zo de eigenaren van hennepkwekerijen die illegaal energie aftappen sneller op te sporen.

2002

12-07-2002 Richtlijn 2002/58/EG over privacy en het gebruik van netwerken.

Uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens moeten de lidstaten de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschermen en dienen zij in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen, teneinde te zorgen voor een vrij verkeer van persoonsgegevens in de Gemeenschap.

Deze richtlijn strekt tot eerbiediging van de grondrechten en beginselen die tot uitdrukking zijn gebracht in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In het bijzonder strekt deze richtlijn tot volledige eerbiediging van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde rechten van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Aanvullende gegevens