naam:

adres:

datum:

 

Aan de directie van Stedin Netbeheer B.V. ,

 

onderwerp: klacht weigeren ’slimme meter’ via website in strijd met Wet Bescherming Persoonsgegevens( Wbp).

 

Geachte leden van de directie,

 

Bij deze laat ik u weten dat ik het niet eens ben met de manier waarop uw bedrijf van mij, als eigenaar bewoner van bovenvermeld pand, probeert persoonsgegevens te ontfutselen om door te kunnen geven dat ik geen toestemming geef voor het plaatsen van een ‘slimme meter’ .

 

Nu uw bedrijf, na jaren eindelijk gevolg geeft aan de opdracht van het ministerie om aan klanten helder aan te geven dat ze niet verplicht zijn om het aanbod van een ‘slimme meter te accepteren, blijkt u alsnog in de fout te gaan bij de manier die u aanbiedt in uw ‘aanbiedingsbrief en op de website’.

 

1- Mijn klacht behelst allereerst het feit dat u een opt-out systeem hanteert, waarbij van mij verwacht wordt dat ik aangeef dat ik uw aanbod niet accepteer. Volgens de wettelijke beginselen van de Wbp zou u vooraf ( expliciet en goed-geïnformeerde) toestemming behoren te vragen.

 

2- Ik dien tevens een klacht in over het feit dat u van mij eist dat ik mijn telefoonnummer en e-mailadres aan u beschikbaar te stellen om de weigering tot plaatsing te kunnen doorgeven.

Volgens de informatie van uw ‘aanbiedingsbrief’ dien ik het weigeren via internet te doen, zonder dat u mij daartoe kan verplichten.

A- Ik verzoek u derhalve om de aanbestedingsbrieven zodanig aan te passen dat voortaan ook de mogelijkheid wordt aangegeven om schriftelijk of telefonisch de weigering door te geven.

B- Ik verzoek u daarbij om ook bij de algemene voorlichting op uw website aan te geven via welk telefoonnummer of postadres de weigering kan worden vastgelegd.

C- Ik verzoek u om in het systeem van ‘online weigeren’ het vermelden van een persoonlijk telefoon- en e-mailadres niet langer als ‘verplichte velden’ aan te merken.

 

Graag zou ik van u binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie vernemen alvorens ik over deze gang van zaken en klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

met vriendelijke groet/ hoogachtend

naam

handtekening